TH EN
A A A

จีนยุติการนำเข้าสับปะรดจากไต้หวัน

24 มีนาคม 2564   

                จีนประกาศระงับการนำเข้าสับปะรดจากไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยทางการจีนชี้แจงว่าการประกาศดังกล่าวเป็นเพียงข้อระวังด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับ และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการคุกคามการผลิตทางการเกษตรของจีน
                สับปะรดเป็นผลไม้หลักในการส่งออกจากไต้หวันไปยังจีนซึ่งในปี 2562 มีการส่งออกสูงถึง 51,112 ตัน คิดเป็น 97% ของการส่งออกสับปะรดทั้งหมดของไต้หวัน
                เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ทางการจีนยกระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของสับปะรด ทำให้การนำเข้าสับปะรดจากไต้หวันลดลงอย่างมาก โดยการระงับการนำเข้าของจีนนี้ ส่งผลให้ทางการไต้หวันออกประกาศให้ประชาชนในประเทศสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นด้วยการรับประทานสับปะรดมากขึ้น รวมถึงจะขยายตลาดส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อชดเชยผลกระทบที่ได้รับจากการห้ามนำเข้าของจีน

ที่มา : https://www.producereport.com/article/china-halts-imports-pineapples-taiwan สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?