TH EN
A A A

แคนาดาเปิดรับความเห็นแก้กฎระเบียบสำหรับผู้ปลูกกัญชาใช้เอง

23 มีนาคม 2564    31 ครั้ง

                แคนาดาเผยแพร่ร่างคำแนะนำเพื่อเปิดรับความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบให้เข้มงวดขึ้นสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ด้วยตนเอง ซี่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางการได้ยึดกัญชาผิดกฎหมายได้มากกว่า 180,000 ต้น โดยพบว่าแหล่งที่มาของกัญชาบางส่วนใช้ช่องโหว่จากการอนุญาตเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์
                ขณะนี้ทางการแคนาดากำลังพิจารณาการปฏิเสธหรือเพิกถอนการจดทะเบียนสำหรับเพาะปลูกส่วนบุคคล เนื่องจากปัจจุบันแคนาดามีกฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ที่ใช้กัญชาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ก่อน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกส่วนบุคคลหรือการซื้อจากร้านค้าปลีก โดยกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจะสามารถปลูกได้มากถึง 36 กรัมต่อวัน ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเพื่อซื้อจากร้านค้าปลีกจะสามารถซื้อได้เพียงวันละ 2 กรัมเท่านั้น ดังนั้นเพื่อยับยั้งกัญชาที่จะกระจายเข้าสู่ตลาดมืด โดยในร่างคำแนะนำที่เปิดรับความเห็นนั้นมีแนวทางกำหนดปัจจัยพิจารณาเพิ่มเติม เช่น การไม่เก็บข้อมูลผลผลิตหรือก่ออาชญากรรม ทั้งนี้การเปิดรับความเห็นดังกล่าวมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2564

ที่มา : https://www.agcanada.com/daily/canada-weighs-tighter-rules-for-grow-your-own-pot-producers สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?