TH EN
A A A

“ธรรมชาติ" คืออะไร? ภาคประชาชนยื่นกรรมาธิการยุโรปตีความ

22 มีนาคม 2564   

                การแสดงข้อความ “ธรรมชาติ” บนฉลากสินค้าอาจดึงดูดให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้านั้น ๆ มากขึ้น จากความคาดหวังหลาย ๆ ประการ เช่น ไม่มีสารสังเคราะห์ ส่งผลดีต่อสุขภาพ หรือส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น แต่ผลสำรวจจากองค์กรภาคประชาชนในสหภาพยุโรปกลับพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงฉลากว่า “ธรรมชาติ” บางรายการมีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ อาจไม่ตรงต่อความคาดหวังของผู้บริโภค และนับเป็นการสร้างความเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า  จากประเด็นที่อาจเป็นปัญหาดังกล่าวจึงมีการเข้าชื่อกันของสมาชิกสภายุโรปกว่า 30 คน ยื่นหนังสือขอให้มีการพิจารณากำหนดคำจำกัดความของคำว่า “ธรรมชาติ” ที่แสดงบนฉลากสินค้าอาหาร ต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และคาดว่าทางคณะกรรมาธิการยุโรปจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมภายในเดือนมีนาคม 2564   

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?