TH EN
A A A

มีผลบังคับใช้แล้ว! โปแลนด์เรียกเก็บภาษีน้ำตาลใหม่

18 มีนาคม 2564   

                 กฎหมายภาษีใหม่สำหรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรือสารให้ความหวานอื่น เครื่องดื่มชูกำลัง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาตรสุทธิไม่เกิน 300 มิลลิลิตร ที่รัฐบาลโปแลนด์ได้ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายไปเมื่อปี 2563 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ให้กับรัฐบาลโปแลนด์เพิ่มขึ้นราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี และอาจทำให้ยอดขายน้ำอัดลมลดลงกว่า 16% อีกทั้งราคาเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ปรับราคาขึ้นกว่า 45% โดยราคาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 10% น้ำแร่ที่มีการปรุงแต่ง (สี/กลิ่น/รสชาติ) และชาเย็นเพิ่มขึ้นกว่า 15%

ที่มา : https://www.fas.usda.gov/data/poland-poland-taxes-soft-drinks-and-energy-drinks เเละ https://www.thefirstnews.com/article/sugar-tax-hits-soft-drink-sales-19918  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?