TH EN
A A A

อาหารทะเลเวียดนามขยายการส่งออกไปยังตลาดไต้หวัน

17 มีนาคม 2564   

               สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน (TFDA) ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการอาหารทะเลของเวียดนามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังไต้หวันอีก 697 ราย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
               แม้ไต้หวันจะไม่ได้อยู่ใน 10 อันดับแรกของตลาดส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม แต่ตลาดนี้ยังมีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลมากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งคิดเป็น 1.3 - 1.8% ของการส่งออกอาหารทะเลทั้งหมดของประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกุ้งขาวแช่แข็ง เนื้อปลาสวายแช่แข็ง กุ้งแปรรูป และปลาหมึก ซึ่งในปี 2563 เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไปยังไต้หวันกว่า 120 ล้านเหรียญสหรัฐ และไต้หวันยังคงมีแนวโน้มความต้องการอาหารทะเลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ที่มา : https://vietnamnews.vn/economy/890440/hundreds-of-vietnamese-seafood-firms-permited-to-export-to-taiwan.html สรุปโดย :  มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?