TH EN
A A A

ญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อสัตว์ลดน้อยลง!

15 มีนาคม 2564   

                หลายประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมนำเข้าเนื้อสัตว์ของญี่ปุ่น โดยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่ผ่านมา การนำเข้าเนื้อหมูของประเทศญี่ปุ่นลดลงกว่า 6% เหลือเพียง 1.14 ล้านตัน โดยจากข้อมูลทางสถิติพบว่าจากการล็อคดาวน์ของหลายเมืองทำให้ร้านขายอาหารในญี่ปุ่นไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างปกติ ส่งผลให้สต็อกเนื้อหมูที่มีค้างภายในญี่ปุ่นมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ญี่ปุ่นเองต้องลดการนำเข้าเนื้อหมูจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปที่เป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อหมูหลักมายังญี่ปุ่น
                เมื่อเร็ว ๆ นี้ ญี่ปุ่นได้ตกลงเปิดตลาดอนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูจากฮังการี ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก ASF โดยทั้งทางญี่ปุ่นและฮังการีใช้เวลาเจรจาร่วมกันนานกว่า 2 ปี เพื่อบรรลุข้อตกลงการยอมรับเขตปลอดโรคในลักษณะของการแบ่งพื้นที่แพร่ระบาดและไม่มีการแพร่ระบาดของประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก ASF โดยจะยังคงอนุญาตนำเข้าเนื้อหมูจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก ASF การเปิดตลาดในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหลายประเทศที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวและต้องการที่จะส่งออกเนื้อหมูมายังญี่ปุ่น โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนีและโปแลนด์ที่ในปัจจุบันเนื้อหมูของทั้งสองประเทศถูกห้ามนำเข้ามายังญี่ปุ่นเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ ASF

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Japan-is-importing-less-meat/4476 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?