TH EN
A A A

ศุลกากรจีนทะลายแก๊งลักลอบนำเข้าทุเรียนเถื่อน!

4 มีนาคม 2564   

               เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศุลกากรเมืองหนานหนิงและฮวางผู หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนของเข้าเมืองของประเทศจีน ได้แถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบนำเข้าทุเรียนผิดกฎหมายเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยได้ดำเนินการอายัดเงินจำนวนกว่า 12.64 ล้านหยวน (1.95 ล้านดอลลาร์) จับกุมผู้ต้องสงสัย8คน และ 3 แก๊งลักลอบนำเข้าผลไม้ผิดกฎหมาย โดยจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าแก๊งลักลอบนำเข้าในคดีนี้ได้รับซื้อทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ จากนอกประเทศจีนและลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ผ่านทางช่องทางการค้าทั่วไปที่ด่านโหย่วอี้กวานของเมืองผิงเสียง และด่านซาเถียนของเมืองฮวางผู โดยใช้วิธีการปลอมแปลงเอกสารและหนังสือสัญญาการค้า จากนั้นผลไม้ที่ลักลอบนำเข้ามาจะถูกส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศจีน
               อนึ่ง ในปี 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรของจีนได้เปิดเผยถึงคดีลักลอบนำเข้าทุเรียนและผลไม้อื่น ๆ รายใหญ่หลายคดีว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาผลไม้นำเข้ามายังจีนในท้องตลาดมีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยราคาทุเรียนที่นำเข้าโดยถูกกฎหมายจากประเทศต่างๆ มายังจีน จะมีราคาอยู่ที่ 35 – 40 หยวน/กิโลกรัม ในขณะที่ราคาทุเรียนที่ลักลอบนำเข้ามายังจีนมีราคาเพียง 16 - 20 หยวน/กิโลกรัม หรือต่ำกว่าราคาในท้องตลาดกว่า 50%
               การจับกุมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างเข้มงวดของจีน โดยเฉพาะในสินค้าทุเรียนที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐานตั้งแต่ระดับฟาร์ม สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุที่ต้องการส่งออกทุเรียนไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนฟาร์มและโรงคัดบรรจุโดยกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าถูกตีกลับหรือปฏิเสธการนำเข้า ซึ่งในกรณีสินค้าสดที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นนอกจากจะเกิดการเน่าเสียและอาจสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการด้านความเชื่อมั่นในระยะยาวได้

ที่มา : https://www.producereport.com/article/china-customs-busts-660-million-yuan-durian-smuggling-ring สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?