TH EN
A A A

FSA ชี้อาหารมนุษย์-สัตว์เลี้ยง ผลิตด้วยกันได้

25 กุมภาพันธ์ 2564    81 ครั้ง

               FSA (Food Standard Agency) แห่งสหราชอาณาจักรได้เปิดรับความเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนเผยแพร่แนวทางการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในสถานประกอบการผลิตอาหารสำหรับมนุษย์ เพื่อขยายขอบเขตการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารและลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำวัตถุดิบจากสายการผลิตอาหารมนุษย์ไปใช้ในสายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้านอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์อันตรายและวางแผน HACCP รวมทั้งการป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างสายการผลิต
               ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนได้แสดงความกังวลต่อแนวทางดังกล่าว ว่าผู้ประกอบการอาจนำวัตถุดิบอาหารสัตว์เขามาใช้ผลิตอาหารมนุษย์ได้ นอกจากนั้นยังอาจมีปัญหาการติดฉลาก และการค้ากับสหภาพยุโรปหลังสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิก (Brexit) ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวถูกกำหนดให้ใช้ได้ในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ มีกำหนดแก้ไขอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม 2564 และสามารถศึกษาแนวทางฉบับเต็มได้จาก https://www.food.gov.uk/sites/default/files/media/document/guidance-on-co-location-of-food-and-pet-food-production.pdf  
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?