TH EN
A A A

วัคซีนเถื่อนสร้างโรคใหม่ในหมูจีน

23 กุมภาพันธ์ 2564   

               มีรายงานข่าวระบุว่าพบการติดเชื้อโรคชนิดใหม่ในเครือฟาร์มสุกรหนึ่งของจีน หลังฟาร์มในเครือดังกล่าวเริ่มใช้วัคซีนป้องกันโรค ASF ที่ยังไม่ผ่านการประเมินรับรอง โดยวัคซีนดังกล่าวสร้างจากเชื้อ ASF ที่ตัดยีนออก 2 ตำแหน่ง ทำให้เชื้ออ่อนกำลัง แต่เมื่อฉีดให้กับสุกรแล้วเชื้อกลับพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาด ก่อให้เกิดอาการป่วยและลดผลผลิตสุกรได้ ซึ่งแม้ว่าการติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวจะมีอัตราการตายต่ำ แต่ก็อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดในวงกว้างและการบริหารจัดการระยะยาวได้มากกว่าเชื้อ ASF เนื่องจากเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาวัคซีนรูปแบบใหม่นี้ ยังไม่สามารถทำลายศักยภาพในการก่อโรคของเชื้อลงอย่างสิ้นเชิงได้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาวัคซีนจึงอาจต้องพิจารณาใช้เทคนิคอื่นที่มีความปลอดภัยสูงกว่า และเกษตรกรยังไม่ควรใช้วัคซีนที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา

ที่มา : https://mobile.reuters.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?