TH EN
A A A

การส่งออกเนื้อแกะนิวซีแลนด์ลดลง

22 กุมภาพันธ์ 2564   

                ข้อมูลล่าสุดจากทางการนิวซีแลนด์รายงานว่า ผลผลิตเนื้อแกะลดลง 1.5% (357,000 ตัว) เหลือประมาณ 22.89 ล้านตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งรุนแรงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงทำให้ปริมาณอาหารสัตว์มีจำกัดในช่วงเวลาการผสมพันธุ์ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลให้จำนวนแกะในเกาะเหนือลดลง 4.8% (546,000 ตัว) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่ 10.8 ล้านตัว แต่ในขณะเดียวกันทางเกาะใต้กลับพบว่ามีจำนวนแกะเพิ่มขึ้น 1.6% (189,000 ตัว)
                อย่างไรก็ตามสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยในการเลี้ยงและคุณภาพของทุ่งหญ้าบนเกาะเหนือที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี ส่งผลให้จำนวนลูกแกะที่แปรรูปเพื่อส่งออกในช่วงปี 2563 - 2564 คาดว่าจะลดลง 4.5% หรือประมาณ 18.25 ล้านตัว ในขณะเดียวกันจำนวนแกะโตเต็มวัยที่แปรรูปเพื่อการส่งออกคาดว่าจะลดลง 10.8% หรือประมาณ 3.15 ล้านตัว

 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-NZ-lamb-exports-to-drop/4420 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?