TH EN
A A A

อินโดนีเซียคาดการนำเข้าเนื้อโคในปีนี้อาจลดลง

15 กุมภาพันธ์ 2564    71 ครั้ง

                เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาอินโดนีเซียมีการนำเข้าเนื้อโคและกระบือจากประเทศต่าง ๆ จำนวนกว่า 324,019 ตัน แต่สำหรับปี 2564 นี้ ทางการอินโดนีเซียคาดว่าการนำเข้าเนื้อโคจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และเนื้อกระบือนำเข้าจากอินเดียจะลดปริมาณลง และการนำเข้าปศุสัตว์ก็มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สาเหตุมาจากปริมาณผลผลิตภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้ปริมาณความต้องการภายในประเทศลดลง
                อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้การนำเข้าเนื้อโคจากประเทศออสเตรเลียลดลงถึง 16% เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านราคาในช่วงสิ้นปี 2563 โดยราคาเนื้อโคของออสเตรเลียมีการปรับราคาที่สูงขึ้นกว่า 13% เมื่อเทียบกับปี 2562

 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-13%25-drop-in-beef-imports-forecast-for-Indonesia/4418 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?