TH EN
A A A

รัสเซียขึ้นภาษีขาออกถั่วเหลือง หวังคุมค่าครองชีพในประเทศ

8 กุมภาพันธ์ 2564    97 ครั้ง

                มีรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียจะยกระดับอัตราภาษีศุลกากรขาออกของถั่วเหลืองขึ้นเป็น 30% แต่ไม่ต่ำกว่า 165 ยูโรต่อตัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2564 เป็นมาตรการลดการส่งออกเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าในประเทศให้ระดับราคาลดต่ำลง ภายหลังจากการดีดตัวขึ้นของสินค้าเกษตรและอาหารหลายรายการ รวมทั้งอาหารหลักอย่างขนมปังและน้ำมันเมล็ดทานตะวัน โดยรัฐบาลรัสเซียได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมระดับราคาของสินค้าเกษตรเหล่านี้ คือ เพิ่มอัตราภาษีศุลกากรขาออกของข้าวสาลีเป็น 25 ยูโรต่อตัน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ลดโควตาส่งออกธัญพืช และออกข้อตกลงควบคุมราคาน้ำมันเมล็ดทานตะวันและน้ำตาลร่วมกับผู้ผลิต
                มาตรการลดการส่งออกถั่วเหลืองดังกล่าวมีขึ้นหลังการส่งออกถั่วเหลืองของรัสเซียเพิ่มขึ้นถึง 70% ในช่วงที่ผ่านมา จนรัสเซียมีการส่งออกถั่วเหลืองไปแล้วถึง 1.5 ล้านตัน โดยมีจีนและเบลารุสเป็นประเทศผู้นำเข้าปลายทางหลักของช่วงเวลาดังกล่าว          

ที่มา : https://www.bloomberg.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?