TH EN
A A A

จีนโคลนนิ่งหมู หวังประกาศอิสรภาพทางปศุสัตว์สำคัญ

3 กุมภาพันธ์ 2564    93 ครั้ง

          จีนจัดตั้งศูนย์สาธิตการคัดเลือกและเพาะพันธุ์สุกรคุณภาพสูงแห่งแรกของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการพึ่งพิงสายพันธุ์สุกรจากประเทศ และแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสุกรของจีน ที่ประสบมาอย่างยาวนาน โดยเทคโนโลยีการโคลนนิ่งจะถูกนำมาใช้อนุรักษ์สายพันธุ์สุกรท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ และสามารถใช้ขยายพันธุ์สุกรได้อย่างรวดเร็ว จากรายงานของสื่อพบว่า ในปี 2560 จีนมีการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ อังกฤษ และแคนาดา จำนวนกว่า 10,000 ตัน และเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร (ASF)
          จีนยังนับเป็นผู้ผลิตและบริโภคเนื้อสุกรรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ในส่วนของการเพาะพันธุ์นั้น จีนยังไม่มีพันธุ์สุกรในประเทศที่สามารถแข่งขันกับสายพันธุ์ของต่างประเทศได้ ซึ่งหลังจาก ASF ระบาดในปี 2561 ก็ทำให้การขนย้ายสุกรและการซื้อขายถูกจำกัด จึงส่งผลกระทบต่อจีนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการคัดเลือกและเพาะพันธุ์สุกรในประเทศให้มีคุณภาพสูงจึงถือเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมสุกรของจีนต้องเผชิญเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า

ที่มา : https://www.globaltimes.cn/page/202101/1211902.shtml4388  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?