TH EN
A A A

เอกชนเวียดนามซื้อข้าวอินเดียครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ

29 มกราคม 2564   

                เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก แต่ในปี 2564 ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ภาคเอกชนเวียดนามนำเข้าข้าวจากประเทศอินเดีย เนื่องจากอุปทานของข้าวเกิดความตึงตัวขึ้นในเอเชีย จนอาจทำให้ราคาข้าวสูงขึ้น และจะเป็นการบังคับให้ผู้ซื้อเดิมที่ซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามเปลี่ยนไปซื้อจากอินเดียแทน
                ปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกและสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น ในขณะที่ราคาซื้อขายข้าวในเวียดนามได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณข้าวที่ผลิตได้ รวมทั้งความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่องของฟิลิปปินส์ทำให้ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปี และทำให้เมื่อปี 2563 เวียดนามประกาศจะเพิ่มปริมาณสำรองข้าวในประเทศเพื่อให้แน่ใจว่ามีอาหารเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน หลังจากห่วงโซ่อุปทานทั่วประเทศหยุดชะงักจากวิกฤติโควิด-19
                ทั้งนี้ เวียดนามเคยมีประวัติสั่งซื้อข้าวจากอินเดียเพื่อเพิ่มเติมในปริมาณสำรองข้าวของประเทศตั้งแต่ปี 2559/2560 โดยพบว่าข้าวราคาถูกบางส่วนมีคุณภาพไม่เหมาะสำหรับบริโภค และสามารถใช้เฉพาะต่อการผลิตอาหารสัตว์และเบียร์ นอกจากนี้ในส่วนของจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก เริ่มมีการซื้อข้าวจากอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบอย่างน้อยสามทศวรรษ เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากอุปทานข้าวของไทย เมียนมาร์และเวียดนาม อยู่ในสภาวะตึงตัว

ที่มา : https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/vietnam-buys-indian-rice-for-first-time-in-decades-industry-officials-2-6303731.html  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?