TH EN
A A A

มะกันกักน้ำมันปาล์มมาเลย์จากปัญหาแรงงาน

29 มกราคม 2564   

                เจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันพรมแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ได้กักกันน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำมันปาล์มของผู้ผลิตรายหนึ่งจากมาเลเซีย เพราะพบข้อมูลบ่งชี้ว่ามีการทำผิดกฎข้อบังคับด้านแรงงานระหว่างประเทศในกระบวนการผลิตในมาตรา 19 USC 1307 คือ ห้ามมิให้มีการนำเข้าสินค้าที่ผลิตทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการใช้แรงงานนักโทษ แรงงานบังคับหรือรวมถึงแรงงานเด็กที่ถูกบังคับ ซึ่ง CBP ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายดังกล่าวแสดงข้อมูลหลักฐานให้เห็นว่าสินค้านั้นไม่ได้ผลิตด้วยแรงงานบังคับ และเนื่องจากน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบทั่วไปในผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันใช้ในชีวิตประจำวันและพบได้ในร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อ CBP จึงได้ขอให้ผู้บริโภคตรวจสอบเว็บไซต์ของร้านค้าปลีกต่าง ๆ ที่ใช้บริการว่ามีนโยบายการค้าที่เป็นธรรมและโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ โดยสามารถติดต่อ CBP ผ่านระบบ e-Allegations เพื่อรายงานการละเมิดการค้าออนไลน์

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2021/01/u-s-customs-and-border-protection-detaining-certain-malaysian-palm-oil/ สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?