TH EN
A A A

สตาร์ท UKVFTA หวังส่งเสริมการส่งออกของเวียดนาม

18 มกราคม 2564   

                ข้อตกลงการค้าเสรีสหราชอาณาจักร - เวียดนาม (UKVFTA) ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ถูกคาดหวังว่าจะสร้างแรงจูงใจที่ดีในการผลักดันเวียดนามไปบนเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ตามที่ประธานสมาคมธุรกิจของอังกฤษในเวียดนาม ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการค้าและสนับสนุนการจ้างงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจว่าการค้าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากธุรกิจในสหราชอาณาจักรมากกว่า 3,000 แห่งที่ทำกิจกรรมการส่งออกไปยังเวียดนาม
                ในขณะเดียวกันข้อตกลงดังกล่าวก็ตอบสนองความต้องการสินค้าเวียดนามของลูกค้าในสหราชอาณาจักรด้วย จากเดิมที่สินค้าเวียดนามครองส่วนแบ่งเพียง 1% จากมูลค่าการนำเข้ารวมกว่าเจ็ดแสนล้านดอลลาร์สหรัฐของสหราชอาณาจักร ดังนั้นเวียดนามจึงมีศักยภาพสูงในการจัดหาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อส่งออกไปยังสหราชอาณาจักร เช่น อาหารทะเล,ไม้,เม็ดมะม่วงหิมพานต์และพริกไทย เป็นต้น ด้านรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) กล่าวว่า UKVFTA ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการค้าสินค้าและบริการเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือในด้านอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
                เนื่องจากสหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการแล้ว มาตรการสิทธิประโยชน์พิเศษที่เวียดนามได้รับเนื่องจากข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป - เวียดนาม (EVFTA) จะไม่มีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรอีกต่อไป ข้อตกลงใหม่ UKVFTA ที่เป็นผลได้ทันเวลานี้จึงช่วยรักษาและส่งเสริมการค้าระหว่างเวียดนามและสหราชอาณาจักรได้

ที่มา : https://en.nhandan.org.vn/business/item/9465002-ukvfta-hoped-to-promote-vietnam%E2%80%99s-exports.html  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?