TH EN
A A A

เวียดนามคาดจะมีวัคซีน ASF ในปีหน้า

18 มกราคม 2564   

                เวียดนามกำลังเพิ่มปริมาณสุกรอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเพิ่มปริมาณฟาร์มเชิงพาณิชย์ ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการปริมาณสุกรทั้งหมดในเดือนกันยายน 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แม้ว่าผลผลิตเนื้อสุกรสด จะอยู่ที่ 2.48 ล้านตัน ลดลง 3.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2560
                การคำนวณโดยกรมศุลกากรแสดงให้เห็นว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามได้นำเข้าเนื้อหมูสดแช่เย็นหรือแช่แข็งจำนวน 64,660 ตัน มูลค่า 152.56 ล้านดอลลาร์  ในขณะเดียวกันระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 มีฟาร์มขนาดเล็กจำนวน 19 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) โดยมีการทำลายสุกรไปเพียง116ตัวเท่านั้นเเละไม่มีฟาร์มเชิงพาณิชย์แห่งใดในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มปริมาณสุกรได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการของการจัดหาสุกรมาเลี้ยงใหม่ยังเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากต้นทุนการเพาะขยายพันธุ์ยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ดังนั้นเวียดนามจึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มปริมาณสุกรจากฟาร์มขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรายหนึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนไปในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 เพราะเวียดนามอาจเป็นประเทศแรกในโลกที่มีวัคซีนป้องกันโรค ASF

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Vietnam-expects-an-ASF-vaccine-next-year/4388  สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?