TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรห้ามส่งออกสัตว์มีชีวิต

11 มกราคม 2564    91 ครั้ง

                รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการห้ามส่งออกสัตว์ที่มีชีวิตใน 12 เดือนข้างหน้า ทำให้สหภาพเกษตรแห่งชาติของอังกฤษออกมาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎการส่งออกมากกว่าการห้าม โดยสำนักข่าว BBC ได้รายงานถึงมาตรการลดระยะเวลาที่สัตว์มีชีวิตจะต้องอยู่ในรถบรรทุกภายในสหราชอาณาจักร และกฎระเบียบควบคุมการซื้อขายสัตว์มีชีวิตของสหภาพยุโรป ที่ในปัจจุบันมีการอนุญาตให้สามารถขนส่งสัตว์ไปต่างประเทศเพื่อนำไปฆ่าเป็นอาหารได้ ซึ่งสำหรับสหราชอาณาจักรแล้วมีสัตว์เพียงไม่กี่พันตัวจากหลายล้านตัวที่เลี้ยงในสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่ถูกส่งไปยังยุโรปเพื่อฆ่า แต่ในขณะนี้สหราชอาณาจักรได้ออกจากสหภาพยุโรปแล้ว และจะหยุดปฏิบัติตามกฎดังกล่าวหลังจากช่วงเปลี่ยนผ่านของ Brexit สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จึงทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรสามารถสั่งห้ามได้ โดยมาตรการนี้กำหนดเฉพาะสัตว์ที่มีชีวิตที่จะส่งไปต่างประเทศเพื่อทำการฆ่าเป็นอาหารเท่านั้น

 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-UK-looks-to-ban-live-animal-exports/4315 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?