TH EN
A A A

ผู้ผลิตเนื้อวัวอาร์เจนตินาทุ่มเงิน 187 ล้านดอลลาร์กระตุ้นการส่งออก

11 มกราคม 2564    42 ครั้ง

                กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกเนื้อวัวของอาร์เจนตินาได้ตกลงกันว่าจะลงทุนรวมเป็นเงินถึง 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นการส่งออกเนื้อวัว โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2567 จะมีการส่งออกถึง 1.25 ล้านตัน และจะทำรายได้ที่ระดับ 5,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการนี้ประธานเครือข่ายผู้ส่งออกได้กล่าวว่าการลงทุนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เพื่อการส่งออก ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 2563 - 2564 โดยปัจจุบันอาร์เจนตินามีปริมาณการส่งออกเนื้อวัวอยู่ที่ระดับ 900,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ระดับ 840,000 ตัน แต่มูลค่าส่งออกกลับลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ระดับ 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สู่ระดับ 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป้าหมายข้างต้นจึงนับเป็นความท้าทายอย่างมากของอุตสาหกรรม
                แผนการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มกำหนดวงเงินงบประมาณลงทุนและรูปแบบการลงทุนแตกต่างกัน เช่น ผู้ประกอบการเจ้าหนึ่งจะแบ่งการลงทุนจากวงเงิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างต่อเนื่องถึงปี 2565 โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตเนื้อวัวแช่แข็งต่อวันให้ได้ 5 เท่า และเพิ่มอัตราการส่งออกให้ได้ 2 เท่าของปัจจุบัน เป็นต้น โดยเป้าหมายหลักของการส่งออกคือประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าที่กินส่วนแบ่งถึง 30% ของตลาดโลก

 

ที่มา : https://www.euromeatnews.com/Article-Argentinian-beef-producers-invest-USD187-million-to-boost-exports/4264 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?