TH EN
A A A

ศาลมะกันสั่ง FDA กลับไปวิเคราะห์ความเสี่ยงแซลมอน GM หลุดสู่ธรรมชาติ

18 ธันวาคม 2563    42 ครั้ง

                องค์การอาหารและยา (FDA) สหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองแซลมอนดัดแปรพันธุกรรมตั้งแต่ปี 2558 หลังผ่านการประเมินแล้วไม่พบความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่หลังจากนั้นในปี 2559 องค์กรภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาก็ยื่นฟ้องต่อศาลให้ระงับการรับรองดังกล่าวและให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่แซลมอนดัดแปรพันธุกรรมจะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมก่อน โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลก็ได้ตัดสินให้ FDA ต้องดำเนินการตามที่มีการฟ้องร้อง แม้ว่าทาง FDA จะค้านว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม
                แซลมอนดัดแปรพันธุกรรมดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษที่จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าและมีขนาดใหญ่กว่าแซลมอนธรรมชาติ โดยความกังวลต่อการหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเพราะความเสี่ยงที่พันธุกรรมแปลกปลอมจะเข้าสู่ประชากรปลาในธรรมชาติแล้วส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร          

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?