TH EN
A A A

จีนแจงข่าวกักกุ้งล็อบสเตอร์ออสซี่

18 ธันวาคม 2563    58 ครั้ง

                โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้มีการออกแถลงการณ์เกี่ยวกับความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างการนำเข้ากุ้งล็อบสเตอร์จากประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากมีขั้นตอนการตรวจสอบของศุลกากรที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อรับรองความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้บริโภค โดยทางจีนมีความหวังว่าออสเตรเลียจะมีความไว้วางใจและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ เพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว   

ที่มา: http://www.xinhuanet.com/english/2020-11/02/c_139485915.htm สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?