TH EN
A A A

สมาชิกอียูปฏิเสธอาหารทะเลเวียดนาม

9 มกราคม 2551    4805 ครั้ง

             ผู้ส่งออกเวียดนามเปิดเผยว่า สเปนและโปรตุเกส ปฏิเสธนำเข้าปลาดาบและทูน่าจากเวียดนาม 

            ปัจจุบันสหภาพยุโรปเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการประมงแปซิวฟิคกลางและตะวันตก(WCPFC) ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ซึ่งสมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎของคณะกรรมาธิการ ซึ่งระบุว่าปลาต้องจับจากพื้นที่ที่ได้รับการจัดการจาก WCPFC  จากสมาชิก หรือจากประเทศที่มีความร่วมมือกับ WCPFC

           สเปนและโปรตุเกสปฏิเสธการนำเข้าปลาที่ระบุแหล่งกำเนิดเวียดนามเพราะว่าเวียนามไม่ใช่สมาชิกของ WCPFC และเรือไม่ได้มีการจดทะเบียน  ซึ่งขณะนี้เวียดนามกำลังเตรียมเอกสารเพื่อติดต่อกับ WCPFC เกี่ยวกับความร่วมมือหรืออาจสมัครเป็นสมาชิก และในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นจะขอระยะเวลาในการเตรียมการเรื่องเอกสารความร่วมมือต่างๆนี้ก่อน

Ha noi moi

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?