TH EN
A A A

ซิมบับเวเล็งเปิดรับพืชจีเอ็มฝ่าวิกฤตขาดแคลนอาหาร

3 ธันวาคม 2563   

                พืชและสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: GMOs) คือพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปรพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ โดยนำพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตเป้าหมายเพื่อให้ได้ลักษณะที่ต้องการ ซึ่งมีแนวโน้มจะช่วยลดเวลาในการปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีลักษณะเด่นได้ แต่ปัจจุบันยังคงเป็นที่กังวลด้านผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศยังไม่อนุญาตการผลิตและ/หรือนำเข้าพืชและสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมมาใช้ทางการเกษตร
                ล่าสุด รัฐมนตรีคลังของซิมบับเวได้กล่าวในการแถลงแผนการคลังว่ารัฐบาลซิมบับเวมีแนวโน้มจะเปิดการอนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปรพันธุกรรม เช่น ข้าวโพด ในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารจากภัยธรรมชาติ โดยคาดหวังว่าพืชดัดแปรพันธุกรรมจะสามารถให้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีครั้งสำคัญของซิมบับเว ที่เดิมไม่เปิดรับพืชดัดแปรพันธุกรรมจนนำไปสู่การต่อต้านของกลุ่มอุตสาหกรรมฝ้าย                

ที่มา : https://www.newzimbabwe.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?