TH EN
A A A

ผลสำรวจเผยผู้บริโภคกังวลสารเคมีในอาหาร-เชื้อโรค

27 พฤศจิกายน 2563    62 ครั้ง

                ผลสำรวจผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้บริโภคราว 70% กังวลเกี่ยวกับสารเคมีในอาหาร ทั้งสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ยาปฏิชีวนะ และวัตถุเจือปนอาหาร แล้วยังพบอีกว่าผู้บริโภคราว 60% กังวลเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคในอาหาร เช่นซาลโมเนลลาและลิสทีเรีย ทั้งสัดส่วนผู้บริโภคที่ตอบว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการปลอมแปลงอาหาร ไวรัส ความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอาหาร และสิ่งก่อภูมิแพ้ ก็อยู่ที่ระดับประมาณ 60% เช่นกัน
                ในด้านของข้อมูลและความมั่นใจในอาหารที่บริโภคนั้น ผู้บริโภคชาวอเมริกันราว 85% ระบุว่ามีความมั่นใจด้านความปลอดภัย และ 75% ระบุว่ามีความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับอาหารที่ตนบริโภคเพียงพอ แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารมากขึ้นถึง 70% นอกจากนั้นผู้บริโภคยังต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ 78% พร้อมจะซื้ออาหารบ่อยขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุกันเสีย 69% แต่ผู้บริโภคเพียง 52% เท่านั้นที่ยินดีจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าอาหารที่ปลอดภัย
                รูปแบบการสำรวจโดยใช้คำถามชุดเดียวกันยังถูกจัดทำในฝรั่งเศส จีน และอินเดียอีกด้วย โดยข้อกังวลและแนวทางปฏิบัติมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง แต่แนวโน้มข้อกังวลสำคัญของผู้บริโภคร่วมกันคือเรื่องของสารเคมีในอาหารและการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค นอกจากนั้นผู้บริโภคยังต้องการทราบข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอาหารที่บริโภคด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับ           

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?