TH EN
A A A

ศาลยุโรปชี้คำร้องกำหนด “แมลงทั้งตัว" ไม่เข้าข่ายอาหารใหม่

24 พฤศจิกายน 2563   

                อาหารใหม่ (Novel Foods) เป็นคำที่ใช้เรียกรวมอาหารที่ยังไม่เคยมีการบริโภคโดยทั่วไปมาก่อนในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีนิยามที่ชัดเจนและความครอบคลุมแตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่ออกกฎระเบียบขึ้นควบคุม โดยสหภาพยุโรปนับเป็นผู้นำด้านการออกกฎระเบียบกำกับดูแลอาหารใหม่ของโลก มีการออกระเบียบฉบับแรก EC 258/97 ขึ้นบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2540 ต่อมามีการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าว และออกฉบับใหม่ EC 2283/2015 มาบังคับในปี 2558 ซึ่งหนึ่งในการแก้ไขที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปคือการใช้แมลงทั้งตัวเป็นอาหาร ที่ระเบียบเก่าไม่ได้กำหนดไว้ แต่ระเบียบใหม่กำหนดให้เป็นอาหารใหม่ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมิน ผู้ประกอบการที่ดำเนินการผลิตมาตั้งแต่ก่อนระเบียบใหม่จึงประสบปัญหาในการดำเนินการ จนเกิดเป็นคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice)
                ล่าสุดศาลฯ ได้วินิจฉัยว่าแมลงทั้งตัว รวมถึงสัตว์อื่น ๆ ที่จัดให้บริโภคทั้งตัว ซึ่งผลิตในสถานประกอบการที่ดำเนินการมาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ไม่ถือเป็นอาหารใหม่ตามระเบียบฉบับเดิม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?