TH EN
A A A

อินเดียลดภาษี สินค้าสิงคโปร์

7 มกราคม 2551   

            รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกและลดภาษีในสินค้า 539 รายการให้แก่สิงคโปร์ตามความร่วมมือในข้อตกลงเปิดเสรีการค้าที่เรียก Comprehensive Economic Co-operation Agreement ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2548

            ปัจจุบันความตกลง CECA ระหว่างอินเดียกับสิงคโปร์ครอบคลุมสินค้านำเข้าสู่อินเดีย 83% ของการนำเข้าสินค้าจากสิงคโปร์ไปยังอินเดียทั้งหมด ดังนั้นรายการสินค้าที่ยกเลิกหรือลดภาษีเพิ่มขึ้นนี้ จึงเป็นการตัดสินค้าเพิ่มสัดส่วนการลดภาษีเป็น 93% ของสินค้านำเข้าอินเดียจากสิงคโปร์

            การยกเลิกหรือลดภาษีจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ จะยกเลิกหรือลดภาษีให้สินค้า 307 รายการในระหว่าง 15 มกราคม 2551 ถึง 1 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะลดใน 5 กลุ่มสินค้าในระดับเท่าๆ กัน ประกอบด้วยเหล็ก เครื่องจักร เครื่องมือโรงงาน เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ส่วนรายการสินค้าที่เหลือจะลดภาษี 5% ในรอบแรกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

            อินเดียระบุว่า การตัดสินใจเพิ่มการลดภาษี ให้กับสิงคโปร์ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามคำขอจากสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น มูลค่าการค้าระหว่างอินเดียกับสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 30% หรือคิดเป็น 11.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

            ภายหลังการประชุมอาเซียน ซัมมิตที่สิงคโปร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอินเดีย นายมานโมฮัน ซิงห์ ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าของอาเซียนกับอินเดียไว้ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2553 รวมทั้งการประกาศเร่งรัดให้สรุปผลการทำเอฟทีเออาเซียน-อินเดียให้ได้ภายในปี 2551

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?