TH EN
A A A

ธุรกิจยุโรปเดินหน้าใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล

6 พฤศจิกายน 2563   

                การรีไซเคิลเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการลดปริมาณการผลิตและใช้พลาสติก อันจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและปริมาณไมโครพลาสติกในทะเล แต่สำหรับพลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารแล้วยังมีข้อจำกัดในการรีไซเคิลอยู่ระดับหนึ่ง คือการสร้างระบบกระบวนการรีไซเคิลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาด เหมาะสม และปลอดภัยเพียงพอกับการใช้บรรจุอาหาร หลายประเทศจึงมีความพยายามพัฒนากระบวนการรีไซเคิลพลาสติกอย่างต่อเนื่อง
                ล่าสุดธุรกิจอาหารแปรรูปประเภทเครื่องดื่มหลายเครือในยุโรปและสหราชอาณาจักรได้เริ่มจัดจำหน่ายสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล rPET แล้ว โดยเป็นการค่อย ๆ เริ่มต้นและเพิ่มปริมาณการใช้พลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์เรื่อยมา โดยบางเครือได้ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล 100% บ้างแล้ว แต่บางเครือก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องคุณภาพบรรจุภัณฑ์อยู่จึงยังใช้ได้ไม่ทั้งหมด แต่ก็มีเป้าหมายจะใช้ให้ได้ท้งหมดในอนาคตอันใกล้ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Brand)
                ผลสำรวจในหมู่ผู้บริโภคอีกด้วยว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกใหม่และพลาสติกรีไซเคิล แม้ว่าขวด rPET ใสจะมีสีเทากว่าขวดที่ทำจากพลาสติกใหม่อยู่เล็กน้อยก็ตาม นอกจากนั้นแล้วผู้บริโภคยังให้การสนับสนุนแนวทางรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ด้วย     

 

ที่มา : https://www.foodnavigator.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?