TH EN
A A A

ASF ระบาดเยอรมนีฉุดราคาสุกรทรุด

4 พฤศจิกายน 2563   

                ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในหมูป่าของเยอรมนี มากกว่า 86 ตัว โดยสถิติการติดเชื้อสูงสุดถึง 15 ตัว ในเวลา 2 วัน แสดงให้เห็นว่าเชื้อ ASF มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แต่แม้ว่าในพื้นที่การแพร่ระบาดจะมีฟาร์มสุกรอยู่ถึง 12 แห่ง ก็ตรวจพบเฉพาะการแพร่ระบาดในหมูป่าเท่านั้น โดยหลังจากมีการยืนยันว่าพบการติดเชื้อ ASF ในหมูป่าของเยอรมนี ก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อสุกรของเยอรมนีไปยังจีนและประเทศคู่ค้าอื่น ๆ ที่ออกมาตรการระงับการนำเข้า ทำให้ราคาเนื้อหมูในประเทศผู้นำเข้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ราคาเนื้อสุกรในเยอรมนีลดลงอย่างรวดเร็ว
                แม้มาตรการระงับนำเข้าของจีนและประเทศอื่น ๆ จะส่งผลให้เนื้อสุกรจากเยอรมนีจัดจำหน่ายได้เพียงในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของ ASF ในอีกหลายประเทศ เช่น โรมาเนีย บัลแกเรีย และโปแลนด์ กลับรุนแรงกว่าในเยอรมนีมาก เพราะมีการติดเชื้อในฟาร์มสุกรด้วย ทำให้เนื้อสุกรขาดตลาด ส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรเยอรมันปรับตัวลดลงเพียง 14% แม้ว่าจะสูญเสียโอกาสในการส่งออกตลาดเอเชีย ส่วนสถานการณ์ภายในประเทศแถบเอเชียที่ระงับนำเข้าจากเยอรมนีไปนั้น พบว่าผู้นำเข้าต้องรับซื้อสุกรจากกบราซิล แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลให้ระดับราคาสุกรของประเทศเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น

 

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Germany-reports-86-ASF-cases-in-wild-boar-population/4182 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?