TH EN
A A A

กลุ่มอนุรักษ์เรียกร้องให้แบนการจับปลา

4 มกราคม 2551   

             กลุ่มอนุรักษ์เรียกร้องให้รัฐมนตรีการประมงของสหภาพยุโรปออกมาตรการห้ามจับปลาในพื้นที่รอบเกาะ  พื้นที่แนวปะการังน้ำเย็นรอบอ่าว  
            ในขณะที่รัฐมนตรีของสหภาพยุโรปกำลังเจรจากันเรื่องโควต้าการจับปลา  ได้มีกลุ่มอนุรักษ์ออกมาเรียกร้องให้มีการแบนการจับปลา Stefen Luffer เจ้าหน้าที่นโยบายทรัพยากรทะเลระหว่างประเทศของ WWF ระบุว่าในพื้นที่ที่มีน้ำลึก 400-1,600 เมตร อุดมด้วยทรัพยากรทางทะเล  รวมทั้งสต๊อคปลาที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์   แต่มักจะถูกทำลายด้วยเครื่องมือการประมงจากเรืออวนรุนอวนลาก  ในแอตแลนติคตะวันออกเฉียงหนือมีรายงานว่าปะการัง 30% เสียหายหรือถูกทำลายไปแล้ว  ในปี 2549 รัฐบาลไอร์แลนด์ได้เสนอพื้นที่สงวน 2,500 ตารางกิโลเมตร

ที่มา  :  BelfastTelegraph

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?