TH EN
A A A

การระบาดของแบคทีเรียสกุลชิเกลลาในมิ้นต์สด ประเทศเดนมาร์ก

29 ตุลาคม 2563    116 ครั้ง

                การระบาดของแบคทีเรียสกุลชิเกลลา (Shigella spp.) ในประเทศเดนมาร์ก ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2563 ทำให้ชาวเดนมาร์กหลายคนล้มป่วย ซึ่งสาเหตุเกิดจากการรับประทานมิ้นต์ (สะระแหน่) สดนำเข้า ที่จัดจำหน่ายในร้านค้าต่าง ๆ ในบริเวณกรุงโคเปนเฮเกน  โดยหลังจากนำตัวอย่างจากผู้ป่วยไปตรวจสอบโดยวิธีการเพาะเชื้อและ PCR พบว่าผลการทดสอบเป็นบวก ตรวจพบยีน ipaH ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อจากแบคทีเรียสกุล Shigella ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อส่วนมากมักจะมีอาการท้องร่วง มีไข้ และปวดท้อง ซึ่งจะเริ่มมีอาการ 1-2 วันหลังจากได้รับเชื้อ และโดยปกติผู้ป่วยทั่วไปจะหายเองได้ในเวลาประมาณ 5-7 วัน
                จากการระบาดดังกล่าว มีการตรวจสอบย้อนกลับพบว่ามิ้นต์สดนั้นมีบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายและมีผู้ขายจำนวนมากที่ไม่มีเอกสารประกอบการซื้อขาย ส่งผลทำให้การตรวจสอบย้อนกลับนั้นทำได้ยาก แต่ระยะในการระบาดบ่งบอกว่าอาจจะมีสินค้าจำนวนไม่มากที่เกิดการปนเปื้อน ซึ่งจากการระบาดในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคควรล้างผัก และผลไม้ให้สะอาดก่อนที่จะนำมารับประทานหรือนำมาประกอบอาหาร
                การระบาดในอาหารที่มีแหล่งกำเนิดจากในประเทศเดนมาร์กนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นปกติ เนื่องจากสาเหตุส่วนมากมักจะเกิดจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ในปี 2550 ผู้คนล้มป่วยจากการรับประทานข้าวโพดอ่อนนำเข้า และในปี 2552 ก็เกิดการระบาดจากการรับประทานถั่วลันเตาหวานจากประเทศเคนยา

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/10/fresh-mint-linked-to-danish-shigella-outbreak/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?