TH EN
A A A

CDC ประกาศการระบาดของเชื้อซาลโมเนลลาในหัวหอมของ US สิ้นสุดลงแล้ว

20 ตุลาคม 2563   

                ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐฯ (CDC) ได้ประกาศว่าช่วงวันที่ 19 มิ.ย. - 11 ก.ย. 2563 มีผู้ที่ติดเชื้อซาลโมเนลลาทั้งหมด 1,642 คน พบในสหรัฐฯ 1,012 คน พบในแคนาดา 630 คน ที่สอบสวนโรคได้ว่าติดจากผลิตภัณฑ์หัวหอมหลาย ๆ ชนิดจากแหล่งร่วมกัน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 48 รัฐ และผู้ป่วย 167 คน ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบันการระบาดได้สิ้นสุดลงแล้ว
                องค์การอาหารและยาของสหรัฐได้มีการตรวจสอบแบบย้อนกลับพบว่าหัวหอมแดงและอาหารแปรรูปจากหัวหอมเป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารครั้งนี้ เมื่อผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีการปนเปื้อนนี้เข้าไปจะส่งผลให้มีไข้ภายใน 12-72 ชั่วโมง และมีอาการท้องร่วงแบบเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอาการหนักในกลุ่มผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่นเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/10/officials-say-international-salmonella-outbreak-linked-to-onions-is-over-in-u-s/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?