TH EN
A A A

ประเด็นเด่นจากการประชุม CODEX ออนไลน์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

14 ตุลาคม 2563   

                ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission: CAC) ได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
                หนึ่งในประเด็นใหม่ที่มีการหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมได้แก่แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านมาตรฐานอาหารในแอฟริกา ที่ในปัจจุบันยังมีความขัดแย้ง ทับซ้อน และไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมากขึ้น ภายในปี 2567 นอกจากนั้นยังมีการพิจารณารับรองแนวทางจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยมีแนวทางให้แยกอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ไม่ให้สัมผัสกับอาหารที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธีการต่าง ๆ และรับรองแนวทางจัดการสุขาภิบาลอาหาร ตลอดจนพิจารณาแนวทางการใช้และนำกลับมาใช้ใหม่ของน้ำในกระบวนการผลิตอาหาร และยังมีการพิจารณากำหนดมาตรฐานให้กับอาหารอย่างติ่มซำ ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์ข้าวปรุงสุกที่ห่อด้วยใบไม้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
                การประชุมจะยังคงจัดให้มีการอภิปรายอีกครั้งในวันที่ 12 ก่อนจะมีการลงมติรับรองรายงานการประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?