TH EN
A A A

ฮ่องกงระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากรัสเซีย

14 ตุลาคม 2563   

                องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนการระบาดของไข้หวัดนก H5N8 ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรงในพื้นที่ Saratovskaya Oblast ประเทศรัสเซีย จากปัญหาดังกล่าวมีผลทำให้หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของฮ่องกงได้ออกมาตรการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกและไข่ จากพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ทันที
                แต่เดิมฮ่องกงได้มีการจัดทำพิธีสารสำหรับนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกโดยไม่ครอบคลุมถึงการนำเข้าไข่จากรัสเซียและจากข้อมูลพบว่าใน 6 เดือนแรกของปี 2563 ฮ่องกงได้มีการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งจากรัสเซียมาแล้ว 140 ตัน

ที่มา: http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/22/c_139388190.htm สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?