TH EN
A A A

อเมริกาเริ่มรับนำเข้าเนื้อวัวอังกฤษ

12 ตุลาคม 2563   

                ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กลุ่มโค แกะ และแพะ ทั้งหมดของสหราชอาณาจักรและพื้นที่ต่าง ๆ ในทวีปยุโรปไม่ได้การยอมรับให้นำเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2541 เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในพื้นที่ดังกล่าวของโรควัวบ้า ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้หลาย ๆ ประเทศในพื้นที่แพร่ระบาดต่างเร่งพัฒนาระบบมาตรฐานและการจัดการด้านสุขอนามัยสัตว์อย่างจริงจัง กระทั่งปี 2558 สหรัฐอเมริกาจึงได้เปิดการอนุญาตนำเข้าเนื้อโคจากประเทศไอร์แลนด์อีกครั้งเป็นที่แรก และในปี 2562 ก็ได้เริ่มมีกระบวนการตรวจสอบระบบคุณภาพมาตรฐานเพื่อยอมรับความเท่าเทียมและเปิดรับนำเข้าสินค้ากลุ่มนี้อีกครั้งจากสหราชอาณาจักร จนเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2563 นี้เอง ผลิตภัณฑ์เนื้อโคจากแคว้นไอร์แลนด์เหนือและเวลส์ได้เริ่มการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี            
 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?