TH EN
A A A

อินเดียห้ามส่งออกหัวหอมกะทันหัน ดีดราคาตลาดบังกลาเทศทะยาน

6 ตุลาคม 2563    52 ครั้ง

                หัวหอมเป็นพืชผักที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารของประชาชนในแถบประเทศอินเดียและบังกลาเทศโดยส่วนใหญ่ ทำให้เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตผู้คน โดยปัจจุบันบังกลาเทศผลิตหัวหอมไม่เพียงพอต่อการบริโภคและต้องพึ่งพาการนำเข้า ซึ่งมีประเทศผู้ส่งออกสำคัญคือเพื่อนบ้านอย่างอินเดีย แต่เมื่อไม่มานมานี้อินเดียเองก็ประสบปัญหาขาดแคลนหัวหอมในประเทศจนระดับราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้รัฐบาลกลางอินเดียออกคำสั่งห้ามการส่งออกหัวหอมและบังคับเป็นผลทันที ซึ่งกระทบไปถึงบังกลาเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนหัวหอมเช่นกัน ส่งผลให้ระดับราคาของหัวหอมในบังกลาเทศได้เพิ่มสูงขึ้นมาก เกิดปัญหาการกักตุนสินค้า และทำให้ผู้ค้าเริ่มใช้มาตรการจำกัดการซื้อ
                อินเดียเคยใช้มาตรการเช่นนี้มาแล้วเมื่อปี 2562 และบังกลาเทศได้เคยร้องเรียนอินเดียในเวทีระหว่างประเทศว่าการบังคับใช้มาตรการอย่างฉับพลันทำให้บังกลาเทศไม่สามารถหาแหล่งผลิตหัวหอมทดแทนได้ทันและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ จึงขอให้อินเดียแจ้งล่วงหน้าก่อน โดยล่าสุดบังกลาเทศกำลังรอการนำเข้าหัวหอมทดแทนจากตุรกีและอียิปต์ ซึ่งคาดว่าจะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคม 2563                                                                         

ที่มา : https://m.thewire.in/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?