TH EN
A A A

เยอรมนีเดินหน้าป้องกัน ASF

5 ตุลาคม 2563   

                หลังมีรายงานการพบหมูป่าติดเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร (ASF) ในพรมแดนเยอรมนีบริเวณใกล้ชายแดนโปแลนด์ และพบหมูป่าในเยอรมนีติดเชื้อหลายกรณี จนทำให้ประเทศผู้นำเข้าต่าง ๆ ที่เคยยอมรับนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรจากเยอรมนีออกคำสั่งระงับนำเข้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศ  ซึ่งปัจจุบันเยอรมนีเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรรายใหญ่ของยุโรป
                รายงานล่าสุดระบุว่าขณะนี้ทางการเยอรมนีได้เริ่มล้อมรั้วไฟฟ้าเพื่อป้องกันหมูป่าจากโปแลนด์ข้ามแดนเข้ามาเพิ่ม พร้อมใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาซากหมูป่า และใช้การตรวจค้นหาทางอากาศ เช่น โดรน เพื่อค้นหาและกำจัดหมูป่าในพื้นที่ ซึ่งประเมินว่าครอบคลุมถึง 150 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อในฟาร์มสุกรของเยอรมนี และผู้ค้าได้เสนอแนวทางการจัดการกับโรคระบาดครั้งนี้ว่า ภาครัฐควรระบุพื้นที่ที่แน่ชัดของการระบาดแล้วเจรจากับประเทศผู้นำเข้าให้ระงับการนำเข้าเฉพาะพื้นที่ไม่ใช่ทั้งประเทศ และนอกจากนี้ยังพบว่าสุกรส่วนใหญ่ในเยอรมนีราว 25 ล้านตัว ถูกเลี้ยงในฟาร์มระบบปิด ซึ่งมีระดับความเสี่ยงต่ำมากต่อการติดเชื้อในฟาร์ม
                อุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่พึ่งพาการส่งออกของเยอรมนีได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงปี 2563 จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพนักงานของโรงงานแปรรูปสุกร ซึ่งทำให้ประเทศคู่ค้าบางรายระงับการนำเข้าจากผู้ผลิตหลายแห่ง หากถูกระงับนำเข้าด้วยเหตุโรคระบาดสัตว์เช่นนี้อีก ก็อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก    

ที่มา : https://www.livemint.com/   สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?