TH EN
A A A

จีนงดนำเข้าเนื้อไก่จากโรงงานแปรรูปในสหรัฐฯ หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

28 กันยายน 2563   

                เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 จีนได้สั่งระงับนำเข้าเนื้อไก่จากโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฟอร์ตสมิธ รัฐอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ถือเป็นครั้งที่สองหลังการระงับนำเข้าครั้งแรกจากโรงงานในเมืองสปริงเดล รัฐอาร์คันซอ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563  สาเหตุของการระงับทั้งสองครั้งมาจากการยืนยันตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่พนักงานของโรงงานทั้งสองแห่ง โดยการระงับการนำเข้าเนื้อสัตว์จากโรงงานแปรรูปในหลายประเทศของจีนมีขึ้นเพื่อพยายามจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์ที่นำเข้า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่มาสนับสนุนได้ว่าการถ่ายทอดโควิด-19 จะมีความเกี่ยวข้องกับอาหารก็ตาม ทำให้ผู้ประกอบการที่ถูกระงับการนำเข้าจากจีนมีความหวังว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะสามารถนำไปสู่ทางออกของการนำเข้า-ส่งออกนี้ได้
                แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีความเกี่ยวข้องกับอาหาร แต่กระนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ประกอบการในไทยจะดำเนินการเพื่องป้องกันการระบาด คือการที่ให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะที่ดี จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสถานที่ให้พร้อมสำหรับพนักงาน ในส่วนของผู้บริโภคก็ควรที่จะต้องปรุงอาหารให้สุกที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม รวมถึงไม่ลืมล้างมือทุกครั้งหลังการหยิบจับอาหารดิบ

 

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/09/china-refuses-imports-from-fort-smith-and-springfield-poultry-plants-in-u-s/  สรุปโดย : มกอช.   

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?