TH EN
A A A

ABPA คาดการระงับนำเข้าหมูจากเยอรมนี อาจผลักยอดส่งออกหมูบราซิลพุ่ง

24 กันยายน 2563   

                เนื่องจากมีการยืนยันว่าพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในหมูป่า ทำให้มีการระงับนำเข้าเนื้อหมูจากเยอรมนีโดยประเทศต่าง ๆ ที่เป็นตลาดสำคัญในเอเชีย และอาจรวมถึงประเทศอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งหมายความว่าประเทศต่าง ๆ ที่มีการระงับการนำเข้าจากเยอรมนีจะมีการจัดหาเนื้อหมูจากประเทศผู้ส่งออกรายใหม่ หรือเพิ่มคำสั่งซื้อจากประเทศที่มีการนำเข้าอยู่แล้ว โดยเฉพาะตลาดสำคัญอย่างจีน ที่มีประสบการณ์สูญเสียกำลังการผลิตหมูไปมากถึง 40 % ของทั้งประเทศ จากการระบาดของ ASF จึงกลายเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีคำสั่งระงับนำเข้าเนื้อหมูจากเยอรมนีในครั้งนี้
                ประธานสมาคมโปรตีนจากเนื้อสัตว์แห่งบราซิล (ABPA) ได้แสดงความเห็นคาดการณ์ว่า ปริมาณเนื้อหมูจากบราซิลที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอาจเพิ่มขึ้นไปพร้อม ๆ กับปริมาณการส่งออกจากสหรัฐฯ และ แคนาดา ในฐานะประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกเช่นเดียวกับบราซิล
  

 ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-ABPA-president-expect-Brazilian-pork-export-to-jump/4098 สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?