TH EN
A A A

บริษัทเนื้อเทียมจากพืชสัญชาติอเมริกันร่วมทุนรุกตลาดจีน

22 กันยายน 2563   

                เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้ผลิตเนื้อสัตว์เทียมที่ผลิตจากพืช (plant based meat) รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีรายใหญ่สัญชาติจีน เพื่อสร้างโรงงาน 2 แห่ง ใกล้มหานครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งหนึ่งในสองแห่งจะเป็นโรงงานเนื้อสัตว์จากพืชที่ใหญ่ที่สุดและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยคาดการณ์ว่าโรงงานจะเดินเครื่องผลิตเต็มรูปแบบได้ช่วงต้นปี 2564
                การร่วมทุนดังกล่าวเกิดจากการประเมินศักยภาพการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในตลาดจีนที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก และจะมีศักยภาพสำหรับการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากพืชด้วย จึงเป็นประโยชน์ต่อการตั้งโรงงานผลิต วิจัยพัฒนา  ตลอดจนการเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่
                จะเห็นได้ว่ากระแสความตื่นตัวในด้านแหล่งโปรตีนใหม่ ทั้งจากผู้ผลิตและผู้บริโภคเองในต่างประเทศนั้นมีมาอย่างต่อเนื่องและทวีความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ในไทยเองก็มีผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ร้านอาหาร และผู้บริโภคที่ได้หันมาให้ความสนใจด้วยเช่นกัน  นี่อาจเป็นแรงผลักดันที่จะสามารถทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากทางผู้ผลิตออกมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://www.foodsafetynews.com/2020/09/beyond-meat-inks-agreement-with-food-safety-challenged-china-to-produce-its-plant-based-proteins/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?