TH EN
A A A

จีนจับทุเรียนเถื่อนลักลอบเข้าชายแดน ย้ำชัด “รับเฉพาะทุเรียนไทยและมาเลเซียเท่านั้น"

17 กันยายน 2563   

                ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรจีนได้เข้าตรวจค้นและจับกุมการลักลอบนำเข้าทุเรียนสู่ประเทศจีนผ่านด่านรถยนต์สุ่ยโข่ว เมืองหนานหนิง มีการยึดทุเรียนทั้งหมดและทำลายไปแล้วเกือบ 50 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่าห้าล้านบาท โดยทุเรียนดังกล่าวไม่สามารถระบุที่มาได้จึงตกเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ต้องทำลายในที่สุด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการจีนระบุว่าปัจจุบันจีนยอมรับนำเข้าเฉพาะทุเรียนจากประเทศไทยและมาเลเซียเท่านั้น
                ข้อมูลในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ชี้ให้เห็นว่าตลาดจีนยังคงมีความต้องการทุเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้เผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยมูลค่าการนำเข้าทุเรียนของจีนถึงระดับ 1,620 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้วเพียงชั่วระยะเวลาครึ่งแรกของปี นับเป็นการเติบโตถึง 73.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีที่ผ่านมาจีนมีมูลค่าการนำเข้าทุเรียนทั้งปีเพียง 1,820 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง 10.8% ที่ระดับ 397,000 ตัน แสดงให้เห็นว่าระดับราคาของทุเรียนมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก
                ตลาดทุเรียนของจีนยังมีแนวโน้มจะเจริญเติบโต ทางด้านมาเลเซียเองจึงพยายามเพิ่มพื้นที่การผลิต และส่งเสริมทุเรียนคุณภาพสูงสายพันธุ์ใหม่ ๆ นอกจากมูซังคิง อย่าง คินาบาลูคิง เข้าสู่ตลาดส่งออกมากขึ้น การผลิตและส่งออกทุเรียนของไทยเองจึงควรรักษาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพื่อรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดไม่ให้ถูกแย่งชิงไป         

ที่มา : https://www.producereport.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?