TH EN
A A A

ผู้ค้าข้าวเวียดนามได้ FSSC22000 ติดปีกรุกตลาดข้าวคุณภาพสูง

15 กันยายน 2563   

                มาตรฐาน FSSC22000 เป็นมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่มีการประเมินกระบวนการผลิต บรรจุ และกระจายสินค้า ให้การรับรองโดยหน่วยงานจากประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นโดยรวมเอาระบบมาตรฐาน ISO22000 และ PAS220 เข้าไว้ด้วยกัน ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในระบบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสหภาพยุโรป          
                จากรายงานข่าวล่าสุดพบว่าผู้ประกอบการข้าวรายใหญ่ในเครือธุรกิจเกษตรที่สำคัญของเวียดนามได้เริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้ระบบมาตรฐาน FSSC22000 และผ่านการรับรองภายในระยะเวลาไม่ถึง 8 เดือน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าหลังจากความตกลงการค้าเสรียุโรปเวียดนาม EVFTA เริ่มเป็นผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ทำให้เวียดนามได้รับโควตาส่งออกข้าวไปยังสหภาพยุโรปด้วยอัตราภาษี 0% เป็นปริมาณ 80,000 ตันต่อปี จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพสูงของเวียดนามส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว โดยที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวคุณภาพสูงไปยังเนเธอร์แลนด์และเช็กในราคาสูงถึงตันละ 1,040 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนั้นยังมีการเริ่มส่งออกข้าวคุณภาพสูงไปยังออสเตรเลียอีกด้วย

ที่มา : https://vietnamnews.vn/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?