TH EN
A A A

อียูจำกัดการนำเข้าเนื้อวัวบราซิล

26 ธันวาคม 2550   

             เกษตรกรชาวไอริสยินดีหลังจากได้รณรงค์มาเป็นระยะเวลา 2 ปีเมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปจำกัดการนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิลในการประชุมคณะะกรรมการสุขภาพสัตว์และห่วงโซ่อาหารเมื่อวันที่  19 ธันวาคมนี้เนื่องจากมาตรฐานสุขอนามัยต่ำและโรคปากเท้าเปื่อย

             อย่างไรก็ตาม  Pradraig Walshe ประธานของสมาคมเกษตรกรไอริสกล่าวว่าในขณะที่เขายินดีกับการตัดสินใจของกรรมธิการยุโรป  เขาเชื่อว่าควรจะมีมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อวัวบราซิลมกกว่าหลังจากที่พบข้อบกพร่องจากคณะ FVO ทั้ง 2 คณะที่เดินทางไปตรวจประเมินบราซิล    Mary Coughlan รัฐมนตรีว่าการเกษตรของไอร์แลนด์ก็เรียกร้องให้มีการห้ามนำเข้าเกิดขึ้นเช่นกัน  ผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงเกษตรไอร์แลนด์ระบุว่ายินดีกับมติดังกล่าวนี้แต่ยังเห็นว่า การเคลื่อนไหวของกรรมาธิการยุโรปน้อยเกินไปและช้าเกินไป

            มติกำหนดว่าสิ้นเดือนมกครคม 2551 เนื้อจะนำเข้าได้เฉพาะจากโรงงานที่จำกัดและได้รับการรับรองของบราซิลเท่านั้น  ซึ่งจะต้องได้ตามมาตรฐานข้อกำหนดทั้งหมดของสหภาพยุโรปซึ่งมีเกณฑ์ที่เข้มงวด

ที่มา  :  Irish Examiner

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?