TH EN
A A A

ญี่ปุ่นผุด “ราเม็งจิ้งหรีด" เผยแพร่การบริโภคแมลง

3 กันยายน 2563   

                แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะมีภาพลักษณ์ของเทคโนโลยีล้ำสมัยต่าง ๆ แต่วิถีชีวิตดั้งเดิมหลาย ๆ อย่างก็ยังได้รับการยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การบริโภคแมลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่น มีรายการอาหารท้องถิ่นอย่างตั๊กแตนต้มเค็มหรือข้าวหุงกับตัวอ่อนผึ้ง และจิ้งหรีดก็เป็นหนึ่งในแมลงของญี่ปุ่นที่มีการบริโภคมาก่อน แต่เมื่อไม่นานมานี้พึ่งเกิดการผสมผสานจิ้งหรีดเข้ากับอาหารญี่ปุ่นยอดนิยมอย่างราเม็ง และการใช้แมลงในการผลิตเครื่องดื่ม
                ราเม็งจิ้งหรีดนี้ใช้จิ้งหรีดถึง 2 ชนิด คือทองดำและสะดิ้ง ซึ่งพบได้ในญี่ปุ่น แล้วใช้เป็นส่วนประกอบในทั้งเส้น น้ำซุป น้ำมันและเครื่องราเม็ง เป็นทั้งแหล่งโปรตีนเสริมในอาหารและให้รสกลมกล่อมเพิ่มอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังมีการประยุกต์ใช้โปรตีนจิ้งหรีดในการหมักซีอิ๊วและเบียร์ ตลอดจนใช้แมลงดานาในกระบวนการกลั่นยิน รายงานข่าวยังระบุอีกว่ามีการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจิ้งหรีดในอาหารเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้
                รายงานนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการพัฒนาวิธีการแปรรูปจิ้งหรีดและแมลงออกเป็นสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ และใกล้ชิดกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวางขึ้น อันจะนำมาซึ่งการรับรู้และยอมรับมากขึ้นจากผู้บริโภค และส่งผลดีต่อภาคการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ที่ผู้ประกอบการไทยอาจนำแนวคิดเช่นนี้มาใช้กับธุรกิจของตนได้           

ที่มา : https://the-japan-news.com/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?