TH EN
A A A

สตาร์ทอัปอเมริกันทุ่มพัฒนาโปรตีนให้รสหวานแทนน้ำตาล

17 สิงหาคม 2563   

                การบริโภคน้ำตาลมากเกินพอดีนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ เช่นโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด ในระยะที่ผ่านมาผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมจึงแสวงหาสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยแนวทางหนึ่งคือการหาจากแหล่งธรรมชาติ เช่นหญ้าหวานและหล่อฮังก้วย ที่กำลังได้รับความนิยม
                สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในพืชอย่างหญ้าหวานและหล่อฮังก้วยเป็นสารประกอบจำพวกไกลโคไซด์ ซึ่งสามารถทำให้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ประมวลผลเป็นรสหวานได้โดยไม่ให้พลังงานต่อร่างกาย และไม่ทำให้เกิดผลเสียอย่างน้ำตาล แต่ปัญหาที่พบได้จากการใช้หญ้าหวานคือการให้รสขมเล็กน้อยหลังรับประทาน ซึ่งสร้างความไม่พึงพอใจผู้บริโภคจึงมีการนำพืชอื่นมาใช้แทน เช่นผลมหัศจรรย์ ที่มีโปรตีนมิราคูลิน และโปรตีนรสหวานจากพืชชนิดอื่นอย่างบราซเซอิน จากพืช Pentadiplandra brazzeana และเคอร์คูลิน จากพืช Curculigo latifolia แต่ก็ยังพบปัญหาต่อมาคือการผลิตพืชที่ให้โปรตีนรสหวานเหล่านี้ยังไม่มากพอจะสกัดมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้จึงมีความเคลื่อนไหวของการวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิตโปรตีนเหล่านี้ด้วยยีสต์ที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม เพื่อให้สามารถผลิตโปรตีนให้ความหวานเหล่านี้ได้ในปริมาณมากเพียงพอต่อการป้อนให้อุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาสูตรของผู้ผลิตสินค้าปลายทางที่จะนำสารให้ความหวานเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการวิจัยและพัฒนานี้ได้รับความร่วมมือด้านทุนสนับสนุนจากหลายภาคส่วนและคาดการณ์ว่าออกเป็นผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายได้ในสหรัฐอเมริกาภายในสองปี

ที่มา : https://www.foodnavigator-usa.com/  สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?