TH EN
A A A

มาเลย์เตรียมแผนหนุนปาล์ม-ยาง ตั้งเป้าส่งออกน้ำมันปาล์มเพิ่ม 300,000 ตัน

17 สิงหาคม 2563   

                ภาครัฐบาลของมาเลเซียคาดว่าจะเพิ่มการส่งออกน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีไปยังกรีซและดินแดนแถบบอลข่านอีก 300,000 ตัน โดยใช้ตุรกีเป็นฐานกระจายสินค้า นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำตลาด รวมไปถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดีระหว่างมาเลเซียและประเทศในแถบยุโรปอีกด้วย
                ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ส่วนมาก แต่รัฐบาลมาเลเซียก็มีความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและรักษาระดับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ให้มีเสถียรภาพ นโยบายหนึ่งสำหรับน้ำมันปาล์มคือการปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำมันดีเซล B20 แทน B10 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศขึ้นอีกเท่าตัว สู่ปริมาณการใช้มากกว่า 1 ล้านตัน
                นอกจากนั้นรัฐบาลมาเลเซียยังมีการเสริมสร้างเสถียรภาพของราคายางพารา โดยเพิ่มระดับความร่วมมือกับไทยและอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สำคัญ ตลอดจนการเพิ่มตลาดส่งออกใหม่ ๆ ให้กับอุตสาหกรรมด้วย
 

ที่มา : https://www.thestar.com.my/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?