TH EN
A A A

จอร์แดนป่วยอาหารเป็นพิษจาก Campylobacter หลายร้อยคน

10 สิงหาคม 2563   

                รายงานข่าวจากประเทศจอร์แดนระบุว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคอาหารเป็นพิษครั้งใหญ่ มีผู้ติดเชื้อต้องเข้าโรงพยาบาลถึง 826 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักขั้นวิกฤต 4 ราย และผู้ป่วยเด็กอายุ 5 ปี เสียชีวิต 1 ราย ทำให้กรณีนี้เป็นวาระระดับชาติที่นายกรัฐมนตรีต้องมอบหมายให้รัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบเป็นกรณีเฉพาะ
                การตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter spp.) ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคอันตรายที่มีโอกาสติดได้มากจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ แหล่งแพร่กระจายเชื้อในกรณีนี้เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่จำหน่ายชาวาร์มา โดยพบว่าตู้เย็นของร้านไม่ทำงานตามปกติ และพนักงานของร้านเตรียมสินค้านอกระบบความเย็น ทั้งยังฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านสุขอนามัยอาหาร จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ เบื้องต้นร้านอาหารดังกล่าวได้ถูกสั่งปิดดำเนินการไปแล้ว
                กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่น่าตระหนกอย่างยิ่งต่อการละเมิดสุขอนามัยในกระบวนการเตรียมและผลิตอาหาร แต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการผลิตวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางที่ขาดการควบคุมและปฏิบัติทางสุขอนามัยที่ดีด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบการขั้นต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องจึงควรรักษาความเข้มงวดในการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยในการผลิตวัตถุดิบเเละอาหารเพื่อลดความเสี่ยงเช่นนี้ให้กับผู้บริโภค            

ที่มา : https://www.jordantimes.com/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?