TH EN
A A A

ญี่ปุ่นผุดธุรกิจบอกรับขนมปังช่วยรายย่อยฝ่าวิกฤตโควิด-19

10 สิงหาคม 2563   

                ขณะนี้ในประเทศญี่ปุ่นได้มีรูปแบบธุรกิจอาหารที่น่าสนใจเกิดขึ้น โดยผู้ประกอบการมีการพัฒนานวัตกรรมการแช่แข็งขนมปังแบบพิเศษที่ทำให้กลิ่นรสของขนมปังที่สดใหม่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างยาวนาน แล้วผู้ประกอบการรายนี้จึงรวบรวมขนมปังจากร้านเบเกอรีรายย่อยที่สนใจเข้าร่วมจากทั่วประเทศญี่ปุ่น นำมาผ่านกระบวนการแล้วจัดจำหน่ายทั่วประเทศในรูปแบบระบบบอกรับรายเดือน โดยผู้บริโภคจะได้รับขนมปังผ่านกระบวนการประมาณเดือนละ 6-10 ชนิด จากร้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน ทั้งนี้ปัจจุบันผู้บริโภคที่ใช้บริการมีทั้งลูกค้ารายบุคคลและรายองค์กร ที่มีการบอกรับขนมปังในบริการนี้ให้กับพนักงานในองค์กร
                บริการดังกล่าวได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงล็อคดาวน์จากโควิด-19 ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคได้อยู่บ้านมากขึ้นและลดการไปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าเครือข่ายขนาดใหญ่ลง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ผลิตเบเกอรีรายย่อยในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายขนมปังได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ผลิตเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงแรมและโรงเรียนได้เหมือนเดิม บริการรูปแบบนี้จึงเป็นการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง          

ที่มา : https://english.kyodonews.net/  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?