TH EN
A A A

ญี่ปุ่นริเริ่มใช้โซเชียลมีเดียเปิดประมูลเนื้อวากิว

6 สิงหาคม 2563   

                การซื้อขายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงหลายชนิดในญี่ปุ่นดำเนินการผ่านระบบการประมูล รวมไปถึงเนื้อวากิว ซึ่งเป็นเนื้อวัวชั้นดี แต่ปัญหาการเดินทางที่เกิดจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ทำให้การเปิดประมูลตามปกติเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะการประมูลโดยผู้ซื้อจากต่างประเทศ จนกระทั่งส่งผลกระทบการจำหน่ายสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาจำกัด
                ล่าสุดทางจังหวัดทตโตะริจึงได้ริเริ่มเปิดการประมูลเนื้อวากิวของจังหวัดผ่านระบบออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ซื้อในไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่สำคัญของเนื้อวากิวจากทตโตะริ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดถึง 90% ของผลผลิตทั้งหมด และในการเปิดประมูลครั้งแรกนี้สามารถขายเนื้อได้ถึง 120 กิโลกรัม ด้วยมูลค่ากว่า 2,000,000 เยน นอกจากนั้นการเปิดประมูลออนไลน์ครั้งนี้ได้เข้าถึงและสร้างการรับรู้ต่อผู้เข้าชมกว่า 76,000 ครั้ง ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจสำหรับการเริ่มต้นหาช่องทางการขายใหม่ ๆ โดยภาครัฐของท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลได้แสดงทรรศนะว่าจะเป็นความพยายามสำคัญที่จะทำให้สามารถรักษาตลาดไว้ได้ และคาดว่าจะสามารถใช้ระบบการประมูลออนไลน์นี้ในการขายเนื้อวากิวของทตโตะริไปยังไต้หวันถึง 30% ของการขายทั้งหมด ต่อไปในอนาคตอีกด้วย  

ที่มา : http://english.agrinews.co.jp/ สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?