TH EN
A A A

สหรัฐลงนามความตกลงความปลอดภัยอาหารกับจีน

21 ธันวาคม 2550    4824 ครั้ง

              สหรัฐฯ  ลงนามกับจีนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  เพื่อเพิ่มมาตรการสินค้าจีน และเปิดเมืองขนาดกลางให้กับสินค้าอเมริกัน  เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อแก้คำวิพากษ์การเกินดุลการค้ามหาศาลของจีนต่อสหรัฐฯ

              ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงในวันแรกของการเจรจา ซึ่งสหรัฐฯ  หวังว่าจะสามารถเพิ่มการค้าจากสหรัฐฯไปจีนได้  จากปีที่แล้วซึ่งจีนเกินดุลการค้าสหรัฐฯ 233 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  ซึ่งผลักดันให้มีเสียงเรียกร้องให้สภาสหรัฐฯดำเนินมาตรการต่อสิ่งที่เรียกว่าแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีน  จีนประกาศว่าปีนี้เกินดุลการค้าทั่วโลก 238 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯใน 11 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 53% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า  แสดงให้เห็นถึงความต้องการในสินค้าจีนราคาถูกถึงแม้ว่าจะมีการเรียกคืนสินค้า มีคำเตือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพและปนเปื้อนทั้งหลายนับตั้งแต่ยาสีฟันยันยางล้อ

             ทั้งสองฝ่ายเตือนกันให้ระวังถึงลัทธิปกป้องการค้า  รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐกล่าวว่าเราต้องการส่งเสริมการค้าสหรัฐฯไปจีนมากกว่าจำกัดสินค้าจีนมาสหรัฐฯ

             ข้อตกลงอื่นคือการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซล  การเปิดเมือง second –tier cities  สำหรับสินค้าส่งออกสหรัฐฯ เพื่อขยายการส่งออกของสหรัฐฯทั้งสินค้าเกษตรและโทรคมนาคม  และมีข้อตกลงอีก 2 ฉบับเกี่ยวกับอาหารและอาหารสัตว์ ยาและเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของสินค้าจีนสำหรับครัวเรือนที่ชาวอเมริกันบริโภคเป็นประจำ  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกฎระเบียบ  โดยเน้นการสร้างความปลอดภัยก่อนที่สินค้าจะถึงสหรัฐฯ มากกว่าการที่จะตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สหรัฐฯ

ที่มา :  Trade observary

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?