TH EN
A A A

จีน แจ้งพบเชื้อ COVID-19 บนบรรจุภัณฑ์กุ้งแช่แข็งนำเข้าจากเอกวาดอร์

16 กรกฎาคม 2563   

              สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารส่งออกและนำเข้า สังกัดกระทรวงศุลกากรจีน รายงานผลการตรวจสอบอาหารแช่แข็งนำเข้า รวมทั้งบรรจุภัณฑ์และตู้ขนส่งสินค้า 223,000 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 6 ตัวอย่าง บนบรรจุภัณฑ์ด้านนอกและภายในตู้ขนส่งสินค้ากุ้งขาวแช่แข็ง ที่นำเข้าจากโรงงาน 3 แห่งของเอกวาดอร์ ซึ่งในส่วนตัวกุ้งและบรรจุภัณฑ์ด้านในไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ แต่ได้สั่งระงับการนำเข้ากุ้งแช่แข็งจากโรงงานที่ผลิต และเรียกคืนกุ้งแช่แข็งที่ผลิตหลังวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อทำลายแล้ว
              ทั้งนี้ แม้จะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากอาหารทะเลแช่แข็งสู่ผู้บริโภค แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมา ก็พบเชื้อไวรัสดังกล่าวปนเปื้อนบนอุปกรณ์ที่สัมผัสกับปลาแซลมอนนำเข้า ทำให้ทางการจีนเพิ่มการสุ่มตรวจหาเชื้อดังกล่าวจากผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ จีนยังระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลจากโรงงานแปรรูปในหลายประเทศ อาทิ บราซิล สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะคาดว่าโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารทะเลเหล่านั้น อาจมีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อและทำให้ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนได้
 

สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?